Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Пошук

Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів та методичних рекомендацій до оновлених програм початкової школи (1-4 клас)

Ключові тези. Орієнтовні вимоги до оцінювання: загальні вимоги до оцінювання

Оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета, відповідно до вимог чинних програм.

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією, доступною для дитини та її батьків (або осіб, що їх замінюють).

Знято щомісячну оцінку за ведення зошитів. Цю практику було введено ще за радянських часів, проте жодних критеріїв цього оцінювання прописано не було.

Вимоги до оцінювання розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей – окремо для 1,2,3,4 класів (у попередньому документі вимоги були загальні для учнів 1-4 класів).

Уніфіковано вимоги між усіма предметами в початковій школі та між предметами у початковій та основній школі.

Спрощено мову викладу документу з метою зручності використання вчителем (забрано нечіткі формулювання, на кшталт: “учень (учениця) формує досконалий за формою діалог”).

Види контролю:

  19-08-16-oczin-ta-metodichni (420.2 KiB, 243 hits)

 

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 Наказ МОН №1009 від 19.08.2016 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

№1009 від 19 серпня 2016 року

 

Про внесення змін

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 21.08.2013 № 1222

 

У зв’язку зі змінами до навчальних програм початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», виклавши Додаток 1 у новій редакції, що додається.

2. Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти довести цей наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо виконання орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр Л. М. Гриневич

  Oriyentovni_vimogi_do_ocinyuvannya (15.5 KiB, 42 hits)

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Лист МОН №1/9-437 від 17.08.2016 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

 

№1/9-437 від 17 серпня 2016 року

 

Управління (департаменти) освіти

і науки обласних, Київської міської

державних адміністрацій

Інститути післядипломної

педагогічної освіти

 

Щодо методичних рекомендацій

про викладання навчальних предметів у

загальноосвітніх навчальних закладах

 

Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.

Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів.

Заступник Міністра П. К. Хобзей

  METODIChNI_REKOMENDACIYi_ZNZ__1___1_ (1.7 MiB, 27 hits)

Опис ключових змін в оновлених навчальних програмах для 1-4 класів 2016-2017 н.р.

Вперше в одному документі компактно наведено опис ключових змін до ВСІХ оновлених програм.

Вчителі, батьки – прочитайте, будь ласка. Бо, на жаль, інформація, яка до вас надходить через ЗМІ, не завжди коректна та не дає можливості зрозуміти: що ж відбувається насправді?

І у такому випадку єдиний спосіб отримати об’єктивну інформацію – звернутися до першоджерела.

Зміни до програм початкової школи стали результатом безпрецедентно відкритого обговорення на освітній Інтернет-платформі EdEra (https://www.ed-era.com), у якому взяли участь більше чотирьох тисяч вчителів, батьків, науковців, які внесли більше восьми тисяч пропозицій.

4 серпня Колегія МОН затвердила ці зміни, а 11 серпня на сайті Міністерства освіти та науки були викладені оновлені програми.

Зі всіма програмами початкової школи (в т.ч. – оновленими) можна ознайомитися за цим посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html

Однак перед тим, як знайомитися з оновленими програмами, вчителям та батькам доречно мати загальне уявлення про те, які саме пропозиції висувалися, чому вони були прийняті чи відхилені.

Саме тому зібрано в один документ всі ввідні розділи до кожної з програм з описом ключових зміни, які вносилися учасниками обговорень

  opys-program (101.3 KiB, 67 hits)

Оновлені навчальні програми для 1-4 класів 2016-2017 н.р.

Затверджено 13 оновлених та “розвантажених” навчальних програм для школярів 1-4 класів. Відповідне рішення прийняла Колегія Міністерства освіти і науки України 4 серпня під час засідання в приміщені МОН. Є зміни, що торкнулися абсолютно всіх оновлених програм. Зокрема, знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми – учителі визначатимуть їх самостійно. Ця новація покликана зробити навчальний процес логічнішим та дати більшу свободу вчителю, адже кожен клас має свої індивідуальні особливості, що впливають на те, скільки часу потрібно витрачати на кожну окрему тему. Програми привели у відповідність до вікових особливостей дітей. Для цього експерти перенесли деякі теми у більш старші класи та скасували ряд вимог, що ставилися перед молодшими школярами. Уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників. Це дозволило максимально наблизити термінологію до вікових особливостей дітей, а також сприятиме побудові міжпредметних зв’язків.

  1-4 prog_novi (1.6 MiB, 67 hits)

Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році Лист МОН № 1/9-315 від 16.06.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

№ 1/9-315 від 16 червня 2016 року

 

Департаменти (управління) освіти і науки

(молоді та спорту) обласних та

Київської міської державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

 

Щодо організації освітньої роботи

в дошкільних навчальних закладах

у 2016/2017 навчальному році

 

Надсилаємо інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти і науки, керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Додатки: на 6 арк.

Додаток 1

до листа МОН України

від 16.06.2016р. № 1/9-315

  2-1_9-315 (71.2 KiB, 69 hits)

Лист МОН України № 1/9-296 від 09.06.2016 р. “Про структуру 2016/2017 н. р. та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-296 від 09.06.2016

Департаменти (управління) освіти і

науки обласних та Київської міської

державних адміністрацій

Загальноосвітні навчальні заклади

 

Про структуру 2016/2017

навчального року та навчальні плани

загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. При цьому навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом загальноосвітнім навчальним закладом встановлюється тривалість навчального тижня на весь навчальний рік. У випадку встановлення 5-денного навчального тижня відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону) не допускається, оскільки це призведе до перевищення тижневого гранично допустимого навантаження на учнів.

  1_9-296 (684.8 KiB, 183 hits)

Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів Наказ МОЗ № 234 від 24.03.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 234 від 24 березня 2016 року

Зареєстровано

в Міністерсті юстиції України

14 квітня 2016 р. за № 563/28693

 

Про затвердження Санітарного регламенту

для дошкільних навчальних закладів

 

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2013 року № 678 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1370/23902.

3. Департаменту громадського здоров’я (Осташко С.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. Квіташвілі

  MOZ 24.03.16 р. № 234 (77.0 KiB, 96 hits)

Про використання Методичних матеріалів “Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів” Лист ІМЗО № 2.1/10-254 від 12.02.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

№ 2.1/10-254 від 12 лютого 2016 року

 

Департаменти (управління) освіти i науки

обласних та Київської міської Державних адміністрацій,

Інститути післядипломної педагогічної освіти

 

Про використання Методичних матеріалів

“Організація і порядок проведення медичних

оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх

навчальних закладів”

Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесі Методичні матеріали “Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів”.

Зазначені матеріали будуть розміщені на сайті Інституту модернізації змісту освіти www.imzo.gov.ua.

Додаток: Методичні матеріали на 4 арк.

Директор Н. Б. Вяткіна

  2.110-254 (24.5 KiB, 140 hits)

Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році Наказ МОН № 94 від 08.02.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

№ 94 від 08 лютого 2016 року

 

Про затвердження орієнтовних вимог до

проведення державної підсумкової атестації

учнів (вихованців) у системі загальної

середньої освіти у 2015/2016 навчальному році

 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році, що додаються

2. Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників навчальних закладів.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.), департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки. України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр Сергій Квіт

  nmo-94 (748.5 KiB, 151 hits)

Page 1 of 1412345...10...Остання »
Серпень 2016
П В С Ч П С Н
« Чер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Downloads